www.packerlx.com Packer for Linux eXecutables
Ana Sayfa
Ana Sayfa
Tux
Linux
Programlama
Programlama
Projeler
Projeler
enginkuzu blog
BLOG
Eskiler
Eskiler
Ben
BenWindows Klavye Kısayolları


Windows Genel Kullanım :
Windows : Başlat menüsünü açar. Daha sonra istediğiniz ifadenin üzerine yön tuşları ile ilerlenir ve Enter ile onaylanabilir.
Windows + F1 : Windows yardımı açar. Windows XP'de ismi 'Yardım ve Destek Merkezi'dir.
F1 : Masüstü aktif iken kullanılır ise Windows + F1 ile aynı görevdedir.
F1 : Herhangi bir program penceresi açık iken uygulanır ise, ilgili programın yardım penceresini açar.
Windows + F : Hard diskten dosya arama iletişim kutusunu açar.
F3 : Masaüstü aktif iken kullanılır ise Windows + F ile aynı görevdedir.
Ctrl + Windows + F : Yerel ağda ismini belirttiğiniz bilgisayarları arar.
Windows + D : Tüm pencereleri simge durumuna küçülterek masaüstünü gösterir. İkinci kullanımında pencereleri eski haline getirir.
Windows + M : Tüm pencereleri simge durumuna küçülterek masaüstünü gösterir.
Shift + Windows + M : Yukarıdaki komut ile simge durumuna küçültülen pencereleri eski haline getirir.
Windows + Break : Sistem özellikleri iletişim kutusunu açar.
Windows + R : Çalıştır diyalog kutusunu açar.
Windows + U : Hizmet Programı yöneticisini açar.
Windows + L : Kullanıcı logout olur. Yani çıkış yapar.
F5 : Masaüstünü yeniler. Yani içeriğini yeniden okur.
F6 : Masaüstü aktif iken kullanıldığında sırayla aşağıdaki dört farklı yeri seçili duruma getirir.
      1) Başlat menüsünü seçer. Etrafındaki kesikli çizgilerden bunu görebilirsiniz.
      2) Quick Launch altındaki ilk ifade seçili hale gelir. (Quick Launch= Hızlı Başlat)
      3) O anda açık olan uygulamalardan ilki görev çubuğunda seçili hale gelir.
      4) System Tray içindeki ilk simge seçili hale gelir. Daha sonraki F6 işlemi birinci maddeden itibaren tekrar eder.
Shift + Tab : Aynen yukarıdaki işlemleri yapar, sadece ters sıra ile yapmaktadır.
Ctrl + Tab : F6'ya benzer bir iş görür.
F8 : Windows açılmaya başladığında basılırsa karşınıza özel yükleme seçeneklerinin bulunduğu bir menü getirir.
F10 : Aktif olan pencerenin menü bölümünü seçer, daha sonra yön tuşları ile istediğiniz ifadeye ulaşabilirsiniz. Menülere erişmenin bir başka yolu ise Alt tuşu iledir. Alt tuşuna basılı tutulur, menüdeki ifadelerin altı çizili harfine klavyeden basılarak ulaşılır.
Alt + Tab : O anda açık uygulamalar arasında geçiş yapmanızı sağlar. Tab tuşuna basarak listedeki uygulamardan biri seçili hale getirilir ve elimizi Tab tuşundan çekeriz. Böylece seçtiğimiz uygulama öne çıkar.
Shift + Alt + Tab : Yukarıdaki ile aynı işlemi yapar. Sadece uygulamaları tersten seçmeye başlar.
Alt + Esc : Sıradaki uygulamaya geçer.
Shift + Alt + Esc : Sıradaki uygulamaya geçer, sadece ters yönde ilerler.
Alt + Enter : Dos pencerelerini tam ekran haline getirir.
Shift + Ctrl + Sağ Tıkla -> Farklı Çalıştır... : Bir exe dosyasını veya kısa yolunu  farklı bir kullanıcı hesabı yetkileriyle çalıştırmak için kullanılır.
Esc : Açık menüleri ve seçili dosyaları iptal eder.
Printscreen : Ekran görüntüsü seçer. Paint programı açılarak bilgi yapıştır ile aktarılabilir.
Alt + Printscreen : Sadece aktif pencerenin ekran görüntüsünü çeker.
Sol Alt + Sol Shift + Print Screen : Yüksek karşıtlık açılır/iptal edilir.
Sol Alt + Sol Shift + Num Lock : Fare tuşları açılır.
Num Lock'u 5 saniye basılı tutunca geçiş tuşları açılır/kapanır.
Pencereler ile ilgili işlemler :
Pencereler üstünde bulunan mavi alana çift tıklanırsa pencere ekranı kaplar.
Alt + F4 : Genel olarak tüm programları kapatmak için kullanılabilir.
Shift + Alt + F4 = Shift + Pencere Kapat : Eğer Explorer da Araçlar -> Klasör seçenekleri altında "Her bir klasörü kendi penceresinde aç" seçili ise ardı ardına açılan pencerelerin tamamını aynı anda kapatmak için kullanılır.
Ctrl + F4 : Bir uygulama içinde açılan birden fazla sayfa var ise uygulamayı sonlandırmadan sayfaları kapatmak için kullanılır.
Alt + Space : Aktif pencerenin sistem menüsünü ekrana getirir. Eğer bu bölüme çift tıklanırsa pencere kapanır.
Alt + Space + N : Önceki Boyut
Alt + Space + T : Taşı
Alt + Space + B : Boyut
Alt + Space + S : Simge Durumuna Küçült
Alt + Space + E : Ekranı Kapla
Esc : Birçok onay kutusunda iptal anlamına gelir.
Enter : Birçok onay kutusunda tamam anlamına gelir.
Ctrl + O : Dosya aç.
Ctrl + S : Kaydet.
Ctrl + P : Yazdır.
Tab : Diyalog pencerelerindeki nesneler üzerinde gezinmek için kullanabilirsiniz.
Space : Tab tuşu ile üzerine geldiğiniz buton, checkbox gibi ifadelere tıklamak için kullanılır.
Ctrl + Tab : İletişim kutusunda sekmeler var ise bunlarda geçiş yapmak için kullanılır.
Shift + Ctrl + Tab : Sekmelerde ters yönde geçiş yapmak için kullanılır.
Alt + Aşağı Yön Tuşu : Seçili olan Combobox içeriğini açar.
Dosya ve Dizin İşlemleri :
Windows + E : Windows Explorer açılır. Sol taraftaki dizin ağacından bilgisayarım ifadesi seçili durumdadır. Bu dizin ağacında kalavyenizdeki yön tuşları ile ilerleyebilirsiniz. Veya seçili dizin altındaki tüm dizin ağacını açmak için * kullanılabilir.
F5 : Dizin içeriğini yeniler.
Tab : Bu tuş ile Windows Explorer da bazı kısımlara geçiş sağlanır. Benzer bir işi F6 ile de yapabilirsiniz.
F2 : Seçili dosya veya dizini yeniden adlandırır.
Enter : Seçili dosya veya dizini açar.
Shift + Enter : Seçili dizini yeni bir araştır penceresinde açar.
Ctrl + Enter : Seçili dizini yeni bir pencerede açar.
Ctrl + A : Dizin içindeki tüm nesneleri seçer.
Ctrl + C : Seçili tüm nesneleri kopyalar.
Ctrl + X : Seçili tüm nesneleri keser.
Ctrl + V : Daha önceden kopyalanmış dosya ve/veya dizinleri yapıştırır.
Delete : Seçili nesneleri siler. Tabii özel olarak ayarlanmamış ise öncelikle onay ister.
Shift + Delete : Seçili nesneleri siler. Tek farkı silinen ifadelerin geri dönüşüm kutusuna gönderilmeden silinmesidir. Dikkat!
Shift + F10 : Klavyenizde sağ tuş menüsü yok ise bu menüyü açmak için kullanabilirsiniz.
Alt + Enter : Seçili nesnelerin özellikler iletişim kutusunu açar.
Backspace : Bir üst dizine çıkar.
Bir dizin içindeki bazı nesneleri seçmek için : Yön tuşları ile ilk nesnenin üzerine gelin. Mavi renkle işaretlenmiş yani seçilmiş olacak. Sonraki ifadeler için ise Ctrl tuşuna basıyor ve bırakmıyoruz. Yön tuşları ile ilerliyor ve istediğimiz ifadeyi bulunca Space tuşu ile seçiyoruz. Bu şekilde tek tek seçim yapılmış olur. İlk nesneden sonra Shift tuşuna basılı tutularak yön tuşları kullanılır ise nesneler blok olarak seçilmeye başlarlar. İstenilen nesnelerin seçiminde Ctrl basılı tutularak nesneler mouse ile tıklanarak da seçilebilir.
Sürükle-Bırak İşlemleri: (Pencere içine yada herhangi bir klasörün üstüne olabilir.)
Dosya ve dizinler sürüklenirse Kes-Yapıştır işlemi yapılmıştır.
Çalıştırılabilir dosyalar sürüklenir ise kısayolları oluşturulur.
Bir dosya bir programın exe dosyası üzerine sürüklenir ise program üzerine sürüklenen dosyaya ile birlikte açılır.
Dosya ve/veya dizinler sürüklenirken Ctrl tuşuna basılırsa Kopyala-Yapıştır işlemi gerçekleşir.
Dosya ve/veya dizinler sürüklenirken Shift tuşuna basılırsa Kes-Yapıştır işlemi gerçekleşir.
Dosyayı sağ tıklayıp çeker ve bırakırsanız karşınıza çıkan menüden istediğinizi seçebilirsiniz.
Sürükleyerek Start menüsü içine veya sağ tarafındaki hızlı başlata programların kısayollarını yerleştirebilirsiniz.
Text İşlemler :(Notepad, Word gibi programlar içinde.)
Ctrl + A : Tüm içeriği seçer.
Ctrl + C : Seçili yazıyı kopyalar.
Ctrl + X : Seçili yazıyı keser.
Ctrl + V : Kopyalanmış içeriği yapıştırır.
Ctrl + Z : Son yapılan işlemi geri alır. (Undo)
Ctrl + Insert : Ctrl + C ile aynı işlevdedir.
Shift + Insert : Ctrl + V ile aynı işlevdedir.
Shift + Delete : Ctrl + X ile aynı işlevdedir.
Backspace : Seçili bölümü siler. Ayrıca imlecin bulunduğu yerden sol tarafı siler.
Delete : Seçili bölümü siler. Ayrıca imlecin bulunduğu yerden sağ tarafı siler.
Ctrl + Yön tuşları : İmleç kelime kelime ilerler.
Shift + Yön tuşları : İmlecin bulunduğu yerden itibaren içeriği seçmeye başlar.
Shift + Ctrl +Yön Tuşları : İmlecin bulunduğu yerden itibaren içeriği kelime kelime seçer.
Ctrl + F : Bul diyalog penceresini açar.
End : Satır sonuna ilerler. (Beraberinde Shift tuşu kullanılarak seçme işlemi yapılabilir.)
Home : Satır başına ilerler. (Beraberinde Shift tuşu kullanılarak seçme işlemi yapılabilir.)
Ctrl + Home : En üst satırın başına ilerler. (Beraberinde Shift tuşu kullanılarak seçme işlemi yapılabilir.)
Ctrl + End : En alt satırın sonuna ilerler. (Beraberinde Shift tuşu kullanılarak seçme işlemi yapılabilir.)
Shift : Anlık olarak, yazılan yazıda küçük/büyük harf geçişi sağlamak için basılı tutulur ve bu şekilde yazı yazılır.
İnternet Explorer :
F11 : Hem internet explorerda hemde windows explorerda pencereyi tam ekran yapar.
F4 : Hem internet explorerda hemde windows explorerda adres çubuğunu aktif hale getiri ve listeyi açar.
Ctrl + W : Hem internet explorerda hemde windows explorerda pencereleri kapatmak için Alt + F4 e alternatif olarak kullanılabilir. Daha hızlı çalışır.
Home : Sayfanın başına ilerler.
End : Sayfanın sonuna ilerler.
Page Up : Sayfa sayfa yukarı ilerler.
Page Down : Sayfa sayfa aşağı ilerler.
Ctrl + N : Yeni bir internet explorer penceresi açar.
Backspace : Bir önceki sayfaya geri döner.
Alt + Sol Yön Tuşu : Bir önceki sayfaya geri döner.
Alt + Sağ Yön Tuşu :  Bir sonraki sayfaya ilerler.
Ctrl + H : History yani geçmişi açar.
Esc : Web sayfası isteğini iptal eder, yani durar.
Ctrl + R : Refresh, yani içeriği yeniler.
F5 : Ctrl + R ile aynı işlevdedir.
Ctrl + E : Ara.
Ctrl + I : Sık kullanılanlar.
Ctrl + L = Ctrl + O : Aç.
Ctrl + B : Sık kullanılanları düzenle iletişim kutusunu açar.
Tab : Sayfadaki linkler üzerinde ilerler ve istediğiniz linke gelince Enter ile seçebilirsiniz.
Shift + Tab : Sayfalardaki linkleri geriye doğru seçer.
Shift + Enter = Shift + Tıkla : Seçili linki veya tıklanan linki yeni sayfada açar.
Bu dökümanı yazar ismi belirterek özgürce dağıtabilirsiniz.
CopyRight (C) Engin KUZU, Haziran 2003